16 Dni przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć (25.11-10.12)!

16 Dni przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć (25.11-10.12)!

"Wszystkie kobiety i dziewczęta mają prawo do życia bez przemocy. Niestety nie jest to rzeczywistość. Jedna na trzy kobiety doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej – 22% z rąk partnera. Ponad połowa wszystkich kobiet była nękana seksualnie, 20% młodych kobiet zgłasza molestowanie seksualne w Internecie" - są to słowa Dunjy Mijatović, Komisarza Praw Człowieka Rady Europy przed Międzynarodowym Dniem Walki z Przemocą wobec Kobiet.

Ale czy wiesz, że przemoc to nie tylko bicie, popychanie, szarpanie? To także:

-ośmieszanie, straszenie, groźby

-wyzwiska

-zmuszanie do różnych zachowań, w tym seksualnych

-nagrywanie i udostępnianie zdjęć, filmów bez Twojej zgody

-szantażowanie

-izolowanie, wykluczenie

Doświadczasz zachowań innych osób wobec Ciebie, na które nie dajesz wyraźnego przyzwolenia? Pamiętaj:

  • Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany!
  • -Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej!

Dlaczego akurat 16 dni? 

Kampania co roku rozpoczyna się 25 listopada (wtedy właśnie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) i trwa 16 dni, aż do 10 grudnia (tego dnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Daty są nieprzypadkowe, wybrano je celowo, aby podkreślić związek między przemocą wobec kobiet, a naruszaniem praw człowieka. Organizatorzy zwracają tym samym uwagę na to, że przemoc wobec kobiet jest przejawem pogwałcenia praw człowieka.


Wybierz działania, które są w Twoim zasięgu i włącz się w tworzenie świata wolnego od przemocy ze względu na płeć!
Skorzystaj z przewodnika dla działaczek i działaczy: http://kampania16dni.pl/dolacz/przewodnik-dla-nowych-dzialaczek-i-dzialaczy/

Czytaj i upowszechniaj materiały edukacyjne ze strony: http://kampania16dni.pl/

Czytaj i przekazuj innym kobietom broszury, nagrania i filmy dotyczące tego jak bronić się przed przemocą: https://autonomia.org.pl/dowiedz-sie/#publikacje