Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://gops.gminawitonia.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 16.01.2020 rok

Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.05.2020 rok

 1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:
 • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co  uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
 1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
 1. ułatwienia na stronie podmiotowej:
 • kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA,
 • możliwość powiększania wielkości liter,
 • wszystkie strony posiadają okienko wyszukiwarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Strona obsługuje standardowe skróty klawiszowe przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Chojnacka, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 356 40 79 lub komórkowy 608 858 811.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż        w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności        lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni; ul. Szkolna 5; 99-335 Witonia.

GOPS w Witoni zajmuje pomieszczenia na piętrze budynku, do którego prowadzi wejście z poziomu chodnika są jednostopniowe schody nie dostosowane do podjazdu przeznaczonego dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących .W budynku nie ma windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W GOPS Witonia nie ma pętli indukcyjnych.

Obok budynku znajduje się ogólnodostępny parking na którym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.