Świadczenie pieniężna na zakup posiłku lub żywności „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej a w szczególności dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do ukończenia szkoły średniej i zasadniczej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. W Gminie Witonia kryterium dla w osoby w rodzinie wynosi 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.