Program rodzina 500+

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka.

Od 01 lipca 2019r. zmieniły się zasady przyznawania świadczenia wychowawczego, zostało zniesione kryterium dochodowe a świadczenie przysługuje każdemu dziecku do uzyskania 18 roku życia.

Wnioski można składać osobiście lub przez Internet poprzez bankowość elektroniczną, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), ePUAP, portal Emp@tia.

Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, wypłacane jest w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub gotówką.

Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Zasady przyznawania świadczenia wychowawczego

Jeżeli w okresie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia się dziecka zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek.

Zasada dotycząca okresu przyznania świadczenia wychowawczego:

- w przypadku pierwszych dzieci niekorzystających ze świadczenia prawo przysługuje od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r.

- dla osób posiadających przyznane prawo do świadczenia wychowawczego okres zasiłkowy trwa od 1 października 2019r. do 31 maja 2021r.

Po zmianach w ustawie, które weszły w życie po 1 lipca 2019r., wnioski na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną oraz od 1 kwietnia 2021r. w wersji papierowej.

 

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty - treść