Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zofia Krawczyk

 

Zastępca Kierownika

Monika Karasińska

 

Pracownicy socjalni

Maria Siermińska

Paulina Osiecka

Ewa Chojnacka

 

Pomoc administracyjna do obsługi świadczeń

Monika Karasińska

Aneta Woźniak

 

Asystent rodziny

Izabela Studzińska-Woźniak

 

Opiekun osób starszych

Anna Sulimierska