Wypełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witoni, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witoni;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, pocztą tradycyjną na adres ul. Szkolna 5, 99-335 Witonia lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach określonych w Ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz w celach określonych w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witoni jak również na podstawie  Art. 6, ust.1. lit. a), c), d) i e) ww. Rozporządzenia;

4) Pani/Pana dane są udostępniane podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz podmiotom wspierającym działania  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witoni;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż stanowią przepisy prawa;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.