Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni został powołany na mocy Uchwały Rady Narodowej Nr X/52/90 z dnia 27 lutego 1990 r.

30 kwietnia 1990 r. Naczelnik Gminy wydał zarządzenie nr 4/90  w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witoni.