Wsparcie dla osób młodych - projekt "Młodzi na start"

Wsparcie dla osób młodych - projekt "Młodzi na start"

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie osoby młode, ,które chcą otrzymać wsparcie na regionalnym rynku pracy programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Projekt ma na celu rozwinięcie przedsiębiorczości osób młodych poprzez zapewnienia wsparcia 80 osobom w zakresie samozatrudnienia bezrobotnym niezarejestrowanym lub biernym zawodowo w wieku 18-29 lat z województwa łódzkiego (osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu COVID-19)

W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:

  • Wysokiej jakości usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej.
  • Stypendium szkoleniowe.
  • Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050, 00 zł.
  • Wsparcie finansowe pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://mlodziwlodzi.pl/wez-udzial-w-projekcie-mlodzi-na-start/​